lördag 5 oktober 2013

Resenären

Uppsala

Uppdatering:

Vinnare blev Skanska och Utopia Arkitekter med tävlingsbidraget Juvelen.

Markanvisningstävling för uppförande av en kontorsbyggnad inom Uppsala Resecentrum. Följ länken nedan för mer information och fler illustrationer.

De fyra tävlande byggherrarna är:
  • Aspholmen Fastigheter AB,
  • Genova Fastigheter AB,
  • Skanska Sverige AB
  • Vasakronan AB.
Juryns arbete beräknas vara avslutat senast november 2013.

Juvelen

Skanska och Utopia Arkitekter.

Trefoil


Jag är resenären


På spåret


Sveriges Arkitekter:
Resenären ska bekräfta Uppsala Resecentrum som stadens pulserande nav med en förstklassig och spektakulär kontorsbyggnad i ett attraktivt läge. Den nya kontorsbyggnaden ska berika Resecentrum och stadsmiljön visuellt, förstärka stadens utbud av attraktiva kontorslokaler och genom inslag av publika verksamheter bidra till ett levande Resecentrum. Byggnaden ska också spegla Uppsalas ambitioner och profil som klimatsmart stad.
Sveriges Arkitekter

Inga kommentarer: