fredag 27 september 2013

Brynäs 18:6 - kv Skeppsbyggaren

Gävle

Samråd 2013-09-27 - 2013-10-25

Ny bostadsbebyggelse med ca 200 bostäder och verksamheter såsom handel, förskola och kontor.

HMXW arkitekter


Film kv Skeppsbyggaren from Gävle kommun on Vimeo.

Volymstudie som visar hur bebyggelsen förhåller sig till befintlig bebyggelse längs Södra Skeppsbron


Samhällsbyggnad Gävle:
Detaljplanens syfte är att skapa nya centralt belägna stadskvarter intill Gavleån. Planen möjliggör för ny bostadsbebyggelse ca 200 bostäder och verksamheter såsom handel, förskola och kontor. 
Stadskvarteren har goda boendekvaliteter med närhet till centrums serviceutbud, kultur, kollektivtrafik och ett vattennära läge. Med en stor andel grönska i kvarteren och ett nytt grönstråk längs industrispåret höjs även de gröna och sociala kvalitéerna. Grönstråket skapar ett samband mellan Brynäs äldre och nya stadsdelar.
Illustrationer, referensbilder och situationsplan har upprättas av Per Hederus, HMXW arkitekter på uppdrag av CA-fastigheter AB
Gävle
HMXW

Inga kommentarer: