fredag 28 augusti 2015

fredag 21 augusti 2015

Götalandsbanan fördröjer kongresshusbygget

Borås

Borås Stad avvaktar Trafikverkets förslag till möjliga dragningar av Götalandsbanan innan byggandet av Borås nya kongresshuset sätter igång. Förhoppningsvis kan byggandet av det nya kongresshuset starta när Trafikverk har presenterat sin lokaliseringsstudie i februari 2016. Om Trafikverkets alternativ för dragning av Götalandsbanan inte påverkar området kan kommunen fatta beslut om detaljplanen för kvarteret Eolus där kongresshuset ska ligga. När detaljplanen är fastställd kan entreprenören börja sitt arbete.

Serneke och Tengbom

Tengbomtorsdag 20 augusti 2015

Bygglov klart för höghus

Hyllie, Malmö

Idag beviljades bygglov för det andra av Hyllies tvillingtorn vid stationstorget, den sista etappen i projektet Point Hyllie. Kontorshuset reser sig 29 våningar upp och är 110 meter högt. Huset hänger arkitektoniskt ihop med två mindre kontorshus och ett hotell på 65 meter. I markplan ryms en butikslokal eller restaurang. Byggnaden ska stå klar under 2017.

C.F Möller