torsdag 12 september 2013

Jagaren 21

Norrköping

Samråd 2013-05-24 - 2013-07-09

Bostäder i två och delvis tre våningar.

Föreslagen bebyggelse i form av flerfamiljshus, sett från Pampusvägen

Föreslagen bebyggelse i form av flerfamiljshus, sett från Riggargatan

Stadsbyggnadskontoret:
Planens bakgrund och syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder på fastigheten Jagaren 21. Den byggnad som tidigare fanns på fastigheten brann ner år 2009. Det var då ett bageri och verksamheter. Kvar på planområdet finns en husgrund. Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan för bostäder.
Norrköpings kommun

Inga kommentarer: