söndag 23 juni 2013

Örnen 4

Eslöv

Utställning 27 maj - 27 juni 2013

 Förtätning med bostäder och centrumverksamhet

Eslövs kommun:
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till en förtätning med bostäder och centrumverksamhet inom Örnen 4. Planen möjliggör utveckling av en central del av Eslöv genom tillägg av bostäder i närheten av järnvägsstation. Genom bevarandebestämmelser kommer den kulturhistoriskt värdefulla Spritfabriken delvis att bevaras. Tillkommande bebyggelse tillåts till maximalt åtta våningar och totalt möjliggörs 12 000 kvadratmeter.
Eslövs Kommun

Inga kommentarer: