söndag 23 juni 2013

Kårbo

Göteborg

Cirka 250 studentlägenheter. Detaljplanearbete pågår och förhoppningen är att huset ska kunna vara färdigställt 2015.

Liljewall Arkitekter
Liljewall Arkitekter

Inga kommentarer: