torsdag 6 juni 2013

Nordstjärnan 32

Karlskrona

Utställningstid: 2013-05-24 - 2013-06-21

Uppförande av bostadshus på obebyggd mark.

Vy från Ekholmsbron

Vy från Ekholmsbron


Samhällsförvaltningen:
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett bostadshus på idag obebyggd mark. Skyddsbestämmelser införs för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen mot Ronnebygatan.
Karlskrona

Inga kommentarer: