tisdag 11 juni 2013

Sporthotell Gränby sportfält

Uppsala

Vinnande anbud i markanvisningstävling för ett sporthotell på Gränby sportfält. Hotellet rymmer 118 tvåbäddsrum i sex våningar plus gym och sportbar på plan 7.

Upplandsknekten AB i samarbete med Tema arkitekter.

Utdrag från utvärderingen av Upplandsknektens förslag  
Förslaget har en god höjd- och volymmässig anpassning till befintlig och möjlig framtida bebyggelse i omgivningen. Förslaget bedöms kunna utgöra ett visuellt landmärke och entrémarkör för sportfältet med sitt tydliga formspråk. Förslaget presenterar ett helhetskoncept med goda förutsättningar att möta målgruppens behov. 
Anläggningens interna uppbyggnad med flexibelt modulsystem ger goda förutsättningar för en ändamålsenlig anläggning. Förslaget är genomarbetat ur ett funktionellt perspektiv för möten, vila och umgänge.
Visionen är att skapa Sveriges första koncepthotell för sport och idrott, att stärka Gränby sportfält med en symbolbyggnad som annonserar  området och profilerar Uppsala som idrottsstad. 
Projektets program och gestaltning
Huset konstrueras med prefabricerade hotellrum inkl inredning och badrum i hög kvalitet, ett rationellt industrialiserat byggande med genomtänkta system och med tekniska installationer för luft, värme mm som är energisnåla och integrerade för optimal styrning och interaktiv dynamisk återvinning.

Med detta koncept finns det rationella och ekonomiska möjligheter att uppföra ett hotell i prisklass och med sådan service att det blir attraktivt för alla som besöker sportfältet, gästande lag på träning, ungdomslag på cuper, medföljande föräldrar och tränare.

Hotellet rymmer 118 tvåbäddsrum i sex våningar plus gym och sportbar på plan 7. Varje gästrum kan kompletteras med två extrabäddar och rymma fyra personer, totala antalet bäddar kan varieras mellan 236-472 st. Rummen anpassas för fyra  boende, med funktionsplanering, möbleringar och förvaringsutrymmen som fungerar för gäster med skrymmande packning. 17 rum i entréplanet är särskilt anpassade för gäster med funktionsnedsättningar.

Hotellet är strategiskt inplacerat som sportfältets fond mot norr, med tydlig exponering mot Råbyvägen, Bärbyleden och E4:an. Exteriört varieras med materialkombinationer och reliefskapande inslag som tillsammans med kulörer och belysningar bildar en karaktäristisk byggnad med egen identitet som andas sport och idrott. Interiört eftersträvas en varm och trivsam atmosfär, varje våningsplan inreds och designas som temavåning  med materialval, kulörer, rekvisita som associerar till våra största lagidrotter, fotboll, ishockey osv. Det yttre och inre samplaneras för att skapa en sammanhängande helhet  som stärker hotellets profil och varumärke, en vistelse på Sports Hotel Uppsala ska vara minnesvärd.
Uppsala kommun
Tema

Inga kommentarer: