måndag 3 juni 2013

RegionCity

Göteborg

Fyra arkitektförslag för centralstationsområdet i Göteborg

EMA


Kanozi


RRA


LiljewallJernhusen:
Under våren har Jernhusen låtit fyra skandinaviska arkitektteam ta fram förslag på hur centralstationsområdet i Göteborg kan utvecklas till ett city för hela regionen – RegionCity. Jernhusens arbete med RegionCity är nära kopplat till Göteborgs Stads antagna vision för Älvstaden och utvecklas i öppen dialog med stadens arbete. Parallellt med Jernhusens arbete har staden låtit internationella team från Älvstadsprojektet titta på ett större område (Centralenområdet) som inrymmer det område Jernhusen tittat på. 
Jernhusen
Liljewall
Kanozi
RRA
EMA

Inga kommentarer: