fredag 19 april 2013

Katrineberg

Karlstad

Samråd 6 april - 31 maj 2013.

White arkitekter

White arkitekter

White arkitekter

White arkitekter
Syfte
Detaljplanens syfte är att skapa attraktiva bostadslägen nära vattnet samt att på sikt länka ihop Karlstads stadsbebyggelse med Vänern i väst. Planen syftar även till att tillgängliggöra Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad. 
Första etappen i en ny stadsdel
Planområdet för Katrineberg utgör den första etappen inom den framtida stadsdelen Grundviken. Grundviken utgör hela området mellan Ullebergsleden och Vänern samt mellan Bergviks handelsområde och Zakrisdals verksamhetsområde.  
I framtida etapper för Grundviken är tanken att komplettera med bebyggelse längs tillfartsgatan mot Ullebergsleden samt i sträckningen mellan Bergviks handelsområde och Zakrisdals verksamhetsområde. Bebyggelsen ska framför allt innehålla bostäder som ett komplement till omkringliggande handel och arbetsplatser. En gatuanslutning mellan Zakrisdal och Grundviken är också planerad till framtida etapper. Det planerade Karlstadstråket (med effektiv och frekvent kollektivtrafik mellan universitetet och Bergvik, via centrum) är tänkt att förläggas till sträckningen mellan Zakrisdal och Bergvik genom Grundviken. 
Grundviken i sig är en del av stadsutvecklingsområdet Västkust, som är ett stort
område som sträcker sig mellan Vänern i väster, Bergvik i norr, Gruvlyckan och
Klarälven i öster och södra Björkås och Göteborgsudden i söder.
Karlstads Kommun
White arkitekter

2 kommentarer:

Robin Andersson sa...

Modernistisk orgie? Inga illustrationer på hur gaturummet ska se ut. Antagligen en strategisk anledning till detta... Knappast någon inspirerande byggnadsarkitektur heller för den delen.

Cockamamie sandwich sa...

För en gångs skull något som kan bli vackert.