torsdag 18 april 2013

Bävern 11 och 14

Vasastaden, Linköping

Samråd 8 april - 21 maj 2013

M5 Arkitektur

Fotomontage av den nya bebyggelsen sett från Platensgatan, M5 Arkitektur


 Linköpings kommun:
Planens bakgrund och syfte
Fastighetsägaren till Bävern 11 vill pröva en tillbyggnad av gatuhuset inom fastigheten Bävern 11. Tillbyggnaden planeras uppta den obebyggda delen av Bävern 11 samt hela Bävern 14. Genom att en mindre del av gårdshuset inom Bävern 11 ligger inom fastigheten Bävern 13, ingår motsvarande del av Bävern 13 i planen. 
Syftet är att utnyttja en befintlig, delvis obebyggd tomt i ett centralt läge av staden på ett mer effektivt sätt än nuvarande användning. I detta syfte ingår att den nya bebyggelsen ska inpassas och utformas på ett sätt som överensstämmer med rådande stadsbild och korresponderar med omgivningens karaktärsdrag.
Linköping
M5 Arkitektur

1 kommentar:

Robin Andersson sa...

Ett projekt mitt i Linköpings hjärta. Vasastaden är den mest integrerade stadsdelen utanför innerstaden varför varje tomt således borde utnyttjas maximalt. Området är, trots sin goda placering, ganska fritt från stadsliv. Här behövs många fler bostäder som kan bidra till att liva upp gatorna i denna vackra stadsdel. Det hade därför fungerat ypperligt med en betydligt högre byggnad.