fredag 26 april 2013

Hovås

Göteborg

I går antog Göteborgs kommunfullmäktige detaljplanen.

Detaljplanen innefattar ca 550 bostäder samt ca 30 000 kvm verksamhetsytor för handel, kontor, kultur och utbildning. Nya Hovås är ett samverkansprojekt mellan Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB Göteborg, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden.

Arkitema Architects.

Arkitema Architects

Arkitema Architects

Arkitema Architects


Arkitema Architects


Göteborgs Stad

Inga kommentarer: