söndag 17 februari 2013

Östra Sala backe, etapp 1

Uppsala

Samråd fram till den 6 mars 2013

Ca 600 bostäder och ca 7000 m2 verksamhetslokaler.

Illustrationer av White arkitekter.

Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan söderifrån mot kvarteret Bäckrosen och torget vid nedfarten till gång- och cykeltunneln.  Illustration: White arkitekter

Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan norrifrån mot kvarteret Knäckepilen och norra parken. Illustrration: White arkitekter

Gestaltningsexempel på Johannesbäcksgatan söderifrån mot kvarteret Nattviolen i korsningen med Gröna gatan. Radhus och flerfamiljshus. Illustration: White arkitekter

Gestaltningsexempel på flerfamiljshus och förskola/vårdboende mot Johannesbäcksgatan. Illustration: White arkitekter
Gestaltningsexempel på fasadelevationer mot Fyrislundsgatan, med byggherrar och arkitekter markerade. Bilderna är ett montage av respektive arkitekts illustrationer.
Gestaltningsexempel på fasadelevationer mot Johannesbäcksgatan, med byggherrar och arkitekter markerade. Bilderna är ett montage av respektive arkitekts illustrationer.


Plan- och byggnadsnämnden:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att omvandla den mark som tidigare upptogs av en kraftledningsgata till bebyggelsekvarter med i första hand bostäder, men även förskola, vårdboende och handelslokaler i vissa strategiska lägen. Planförslaget innehåller ca 600 bostäder och ca 7000 m2 verksamhetslokaler. Byggnaderna föreslås i huvudsak vara mellan 3 och 7 våningar med en åttonde våning eller förhöjd sjunde våning på två platser i planområdet. I planen ingår också möjlighet till ombyggnad av Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan och nya lokalgator mellan dessa, samt ombyggnad av cykeltunneln under Fyrislundsgatan. 
Planarbetet har föregåtts av ett planprogram som beskriver en stadsbyggnadsvision för området. Visionen beskriver en levande, sammanlänkande och blandad stadsmiljö med en lokal och hållbar identitet. Planarbetet utvecklar principerna i planprogrammet.
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av kontoret för samhällsutveckling i samarbete med andra kommunala förvaltningar och byggherrar som fått markanvisning inom planområdet; Byggvesta, Hauschild + Siegel, Järntorget, Svenska Vårdfastigheter, TB exploatering, Veidekke, Wallenstam samt Åke Sundvall. 
Medverkande konsult för gestaltningssamordning av kvartersmark och detaljplanehandlingar har varit White arkitekter. Projektstöd för allmän platsmark har varit Ramböll och som konsult för samordning av hållbarhetsfrågorna har varit Tema arkitekter.Medverkande arkitekter och landskapsarkitekter från byggherrarna har varit Tema arkitekter, Vera arkitekter, Synk arkitektur, Hauschild + Siegel, WinellJern arkitekter, Torget arkitekter, Rotstein arkitekter, Belatchew arkitekter, Urbio, Novamark och Karavan.
Uppsala
Tema arkitekter
Veidekke
Wallenstam
Vera arkitekter
Hauschild + Siegel
Byggvesta
WinellJern
Svenska vårdfastigheter
Torget arkitekter
Järntorget
Åke Sundvall
Belatchew arkitekter
TB exploatering
Synk arkitektur
Urbio
Novamark
Karavan

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det ser mycket bra ut! Omväxlande utformning och jag gillar speciellt Rotstein arkitekters kvarter. Det kunde dock få vara lite fler lokaler i markplanet för att göra området levande.

Pierren sa...

Håller med! Ser fint ut detta. Kommer bli ett spännande område att följa.