söndag 17 februari 2013

Mikaelsplan

Uppsala

På samråd till den 11 mars 2013

Ca 180 lägenheter samt cirka 500 kvm lokaler.

A-sidan arkitektkontor.

A-sidan arkitektkontor

A-sidan arkitektkontorPlan- och byggnadsnämnden:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Mikaelsplan är i idag en park i centrala Uppsala. I parken ligger en mindre kyrka, Mikaelskyrkan, och ett församlingshem. Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 180 lägenheter i flerbostadshus samt cirka 500 kvm lokaler för förskola och andra verksamheter. Planen syftar även till att skydda den kulturhistoriskt värdefulla Mikaelskyrkan och göra det möjligt att använda den för andra ändamål. Parken närmast kyrkan kommer att bevaras som allmän park med entré från Kungsgatan. Skolgatan kommer att breddas så att det blir plats för en utökad gång- och cykeltrafik. 
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av kontoret för samhällsutveckling i samarbete med andra kommunala förvaltningar och sökanden. Illustrationer har gjorts av A-sidan arkitektkontor och Karavan arkitektur & landskap. Solstudier har gjorts av A-sidan arkitektkontor. Bullerutredning har tagits fram av Structor. Luftutredning har tagits fram av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund.

A-sidan arkitektkontor

Inga kommentarer: