måndag 7 januari 2013

Vulkanen 4 & 6

Eskilstuna

Plansamråd 7 - 28 januari 2013.

16 lägenheter.

Modellera arkitektur.


Ny byggnadskropp föreslås anslutas till befintlig fasad vid Kungsgatan. Modellera arkitektur.

Modellera arkitektur.Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen:
Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder på innergården av fastigheten Vulkanen 4, del av kvarteret Vulkanen.
Eskilstuna

Inga kommentarer: