torsdag 10 januari 2013

Paradis 51

Lund

Granskning 20 augusti – 17 september 2013

Byggnad för utbildning och administration.

Studiecentrum för S-fakulteten, illustration Juul I Frost Arkitekter

Välkomnande entré mot Allhelgona kyrkogata, skiss Juul I Frost Arkitekter
Stadsbyggnadskontoret:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga en byggnad för utbildning och administration inom den norra delen av fastigheten Paradis 51. 
Planförslaget innefattar:
  • Studiecentrum för Samhällsvetenskapliga fakulteten och ett entrétorg 
  • Allhelgona kyrkogata mellan valven
Medverkande
På uppdrag av Akademiska Hus och Lunds universitet har Juul I Frost Arkitekter tagit fram förslag. I planarbetet har planarkitekt Astrid Avenberg Rosell, chef för Strukturavdelningen Cecilia Hansson, stadsantikvarie Henrik Borg, trafikplanerare Anna Andersson och kartingenjör xx medverkat.
Lund

Inga kommentarer: