måndag 21 januari 2013

Pålsjö 3:1

Mariastaden, Helsingborg

Samråd under tiden 21 januari - 22 februari 2013

Ca 160 nya bostäder.

Stark arkitekter


Vy från nordost, framtagen av Stark arkitekter, med högre bebyggelse in till Mariastaden och Mariehällsvägen.

Vy från sydost, framtagen av Stark arkitekter, med högre flerbostadshus ut mot Kullavägen.

Vy från sydost, framtagen av Stark arkitekter, med högre flerbostadshus ut mot Kullavägen.

Vy från sydväst, framtagen av Stark arkitekter, med radhusbebyggelse mot befintlig bebyggelse.

Lokalisering av planområdet i Helsingborg. Planområde markerat med röd ring. Centrum markerat med svart ring.


Stadsbyggnadsförvaltningen:
SYFTE
Detaljplanen upprättas för att pröva omfattning, utformning och placering av ca 160 nya bostäder inom aktuellt planområde. 
MEDVERKANDE
Medverkande tjänstemän i detaljplanearbetet har utöver undertecknade varit Asterios Tolikas, planarkitekt, Bodil Falke, plantekniker, Berit Andersen, projekteringsingenjör, Linda Karlsson, landskapsarkitekt, Fredrik Bengtsson, ekolog, Martin Wester, trafikplanerare, Kristoffer Persson, trafikingenjör och Göran Hagsund, bygglovsarkitekt.
Helsingborg
Stark arkitekter

Inga kommentarer: