tisdag 22 januari 2013

Rödspottan 11

Tågaborg, Helsingborg

Underlag för planuppdrag.

Påbyggnad med ett våningsplan.

Perspektiv sett från Tågagatan österut. Jais-Nielsen 2010.Stadsbyggnadsförvaltningen:
SYFTE
Planändringen är föranledd av en förfrågan att möjliggöra för fyra – fem nya bostäder genom påbyggnad med ett våningsplan på den befintliga byggnaden. Påbyggnaden föreslås utföras med hänsyn till den befintliga byggnadens arkitektoniska värden. I förslaget ingår även att tillgängliggöra fler bostäder genom hissinstallation i tillbyggda trapphus.
FÖRSLAG TILL PROCESS
Detaljplanen föreslås upprättas med enkelt planförfarande. Planarbetet förväntas kunna påbörjas senast det fjärde kvartalet 2013 och avslutas senast det fjärde kvartalet 2014.
Helsingborg
Jais arkitekter

Inga kommentarer: