söndag 20 januari 2013

Garvaren 14

Hässleholm

Ett förslag på ett 16- våningar högt hus. Förslaget har varit ute på samråd.


Stadsbyggnadskontoret:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus i ett
central och stationsnära läge. Planen ska även möjliggöra en blandning av funktioner inom
fastigheten såsom butiker och kontor.
Hässleholm

Inga kommentarer: