onsdag 22 augusti 2012

Heden - Kontor öster om polishuset

Göteborg

Inför antagande i byggnadsnämnden den 7 februari 2013

Arkitekt är White arkitekter.

 White arkitekter

White arkitekter
Stadsbyggnadskontoret:
Förslaget innebär en komplettering av bebyggelsen utmed Skånegatan. Merparten av bebyggelsen föreslås ha ett våningsantal som överensstämmer med polishusets 8 våningar. Mellan de 8 våningar höga husen tillåts mindre hus på 2 våningar. Befintligt polishus får möjlighet att bygga ut sin nuvarande entré. Största delen av grönområdet sparas och föreslås bli en allmän park.

Tidsplan
För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd 2 kv. 2011
Utställning 3 kv. 2012
Antagande 4 kv. 2012
Laga kraft 1 kv. 2013 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
Göteborgs Stad
White arkitekter

1 kommentar:

Levander sa...

Inför antagande i byggnadsnämnden den 7 februari 2013