torsdag 16 augusti 2012

Vimanshäll 1:1 Majelden

Linköping

Utställning av detaljplan pågår 9 juli - 19 augusti 2012

Tovatt architects & planners AB, Winell och Jern arkitekter, Kvanta arkitekter.

Tovatt Architects and Planners

Tovatt tillsammans med Winell & Jern

Tovatt Architects and Planners

Tovatt Architects and Planners
Linköpings kommun:
Detaljplanens bakgrund och syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ytterligare bostäder, en förskola och ett vårdboende i stadsdelen Majelden i Linköping. AB Stångåstaden får genom detaljplanen möjlighet att bygga ytterligare ca 65 bostäder, som tillskott till de ca 270 lägenheterna som bolaget redan har i denna del av Majelden. Genom en markanvisningstävling har även NCC Boende fått möjlighet att inom planområdet bygga ca 60 bostäder. Totalt tillkommer alltså omkring 130 bostäder. I detaljplanen ingår också en tomt för vårdbostäder för äldre. En arkitekttäv-ling om vårdboendets utformning har genomförts under första halvåret 2012, och det vinnande förslaget har inarbetats i detaljplanen. Detaljplanen innebär att mark som idag är naturmark tas i anspråk för be-byggelse. Som en del i detaljplanens genomförande ingår därför även upp-rustning och förbättring av de återstående park- och naturområdena.

Fotografier:
Samtliga fotografier är tagna av Tovatt Architects
and Planners.

Illustrationer:
Tovatt Architects and Planners:
Tovatt tillsammans med Winell & Jern:
 För mer information:

Linköpings kommun
Tovatt
Winell & Jern
Kvanta arkitekter

1 kommentar:

averin sa...

Hus C4 och den nya gatan genom parken förbi det huset har dock tagits bort i den nya detaljplanen, efter att boende överklagat.