söndag 19 februari 2012

Hörsalsparken

Norrköping

Våren 2012 påbörjas en stor ombyggnation av Hörsalsparken. Restaurangbyggnaden och den gamla toaletten kommer att rivas och en ny trappa tillkommer. I parken blir det helt nya planteringar och skulpturerna får nya platser.

Från Hörsalsparken ner mot Gamla torget byggs en helt ny trappa
Nya tydliga gångstråk kommer att löpa genom den nya parken, bort mot Hörsalen och den nya trappan
Startdatum: maj 2012
Slutdatum: november 2012
  • Den nuvarande tillbyggnaden på Hörsalen kommer i stora delar att rivas
  • En ny trappa tillkommer i hörnet mot Gamla torget
  • Nya gångstråk genom parken
  • Nya, låga planteringar och nyplantering av träd, samtidigt som vissa äldre och dåliga träd tas ner
  • Nya sittplatser och mötesplatser
  • Konstverket på Prästgatan flyttar in i parken och nuvarande konstverk i parken får ny plats

Inga kommentarer: