fredag 17 februari 2012

Uminova

Umeå

Höjden är drygt 70 meter, 20 meter högre än den begränsning som flyget i dag sätter på 52,4 meter över nollpunkten, säger stadsarkitekt Olle Forsgren.

Inga kommentarer: