lördag 21 januari 2012

Kristanstad 2

Ystad

Detaljplanen är utställd under tiden 14 januari - 10 februari 2012.

Kjellgren Kaminsky Architecture 

Förslag 1

Förslag 2


Syftet med programmet är att beskriva förutsättningar för en förtätning av den östra delen av det före detta Regementsområdet med bebyggelse för centrumverksamheter, kontor, skola och bostäder. Programområdet ligger i den östra delen av Ystad inom det före detta Regementsområdet. Planområdet avgränsas av Skridskodammen i norr, Björnstjernegatan i öster och söder och Elis Nilssons väg i väster.
Ystad Kommun
kjellgren kaminsky

Inga kommentarer: