lördag 21 januari 2012

Bågen 1

Skövde

Utställningen startar på måndag.

Detaljplanen finns utställd för samråd fr.o.m. 2012-01-23 t.o.m. 2012-02-17.

Ny Skola.

White Arkitekter


PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att skapa förutsättningar för att bygga en ny skola samt att utöka skolfastigheten Bågen 1. Billingsskolans befintliga skolbyggnader är i dåligt skick och ska rivas.

Skövde Kommun
White

Inga kommentarer: