lördag 21 januari 2012

Gamla telestationen

Lerum

Utställning av planförslaget 2012-01-19 -- 2012-02-16

Arkitekter är Tengbom.

Vy från Häradsbron mot föreslagen bebyggelse. Vattenpalatset anas mellan den nya och
gamla bebyggelsen. Fotomontage: Tengbom.
Hörnet i korsning mellan Häradsvägen och cykelvägen/Vattenpalatsets södra parkering.
En handellokal föreslås i detta strategiska läge. Fotomontage: Tengbom.
Visualisering av den föreslagna bebyggelsen från Vattenpalatsets södra parkering, nästan samma vinkel som bild 9. Nordväst om det nya bostadshuset föreslås ett parkeringsdäck i två plan, nedsänk en halv våning. Angöring till parkeringarna sker via
vattenpalatsets södra parkering. Fotomontage: Tengbom.
Planens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en komplettering och förtätning av Lerum centrum genom uppförandet av ett hus för bostäder och några få mindre icke störande verksamheter. Den telestation som finns på platsen idag ska finnas kvar till viss del och dess funktion säkerställas för framtiden.
Genom kompletteringen av bostadsbebyggelse ökar underlaget för den service som finns i centrum. Bostadsutbudet kompletteras med moderna tillgängliga bostäder. Bostäderna kommer att bidra till att ett ”kvarboende” för såväl yngre som äldre i kommunen underlättas. Planen tillåter att knappt 50 bostäder byggs ovanpå telestationen. I den befintliga byggnaden bibehålls Telias/Skanovas utrustning. I de utrymmen som blir över kan bostadskomplement och verksamheter inrymmas för att skapa en mer levande bottenvåning.
Lerums Kommun
Tengbom

1 kommentar:

Björn H. Håkanson sa...

Muren vid utfarten från parkeringsdäcket är skymt mot den cykelbana som bilarna måste korsa. Denna cykelbana är mycket trafikerad av barn till och från Torpskolan samt Lerums gymnasium.
Låt utfarten från parkeringsdäcket samt garaget köra parallellt med cykelbanan till hörnet av tomtgränsens där kan utfarten korsa cykelbanan med större sikt samt sammanstråla med rondellen vid Vattenpalatsets entre.
mvh Björn