torsdag 26 januari 2012

Kranen 10

Malmö

Idag gick Kranen 10 i Dockan ut på granskning mellan 2012-01-26 — 2012-02-24.

Hotell med 300 rum och högsta totalhöjden blir 85 meter.

AIX Arkitekter.

1) Vy från Neptuniparken
2) Vy från Varvsgatan längs Isbergs gata
3) Vy från Klaffbron
4) Vy från Hallenborgs gata/Dockplatsen
5) Vy längs Krankajen
6) Vy från piren väster om Kranplatsen
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett hotell med omkring 300 rum. Byggnaden kommer även att innehålla restaurang, konferenslokaler, spa med gym samt en vinterträdgård. Totalhöjden blir högst 85 m.
Malmö Stad
AIX

Inga kommentarer: