torsdag 26 januari 2012

Borgen

Borås

29 lägenheter

QPG Arkitekter


Byggnaden kommer dels att komplettera gatufasaderna mot Lilla Brogatan och bilda fondmotiv mot söder och Nygatan. Gården kantas av en historisk omgivning och gör den till en intim, avskild och lugn stadsgård med kontakt till gatan genom portlidret.  Utsidan speglar de individuella bostäderna i huset, där varje lägenhet har en egen karaktär, något som gör den speciell och skiljer sig från grannens
QPG

Inga kommentarer: