fredag 27 januari 2012

Infart Kristianstad

Kristianstad

Det blir inget av med det planerade hotellet vid infarten till Kristianstad. Beslutet togs redan i september förra året men jag postar informationen nu i alla fall. Det var en nyhet för mig om än en sen sådan. Konstigt att det inte har uppmärksammats på någon av de andra forum och bloggar som jag brukar läsa.

 Uulas arkitekter

Principskiss, det planerade hotellet och omgivande byggnader för handel
(Uulas arkitekter AB 2011-04-06).

Kritiken har riktat in sig på att planen begränsar reningsverkets utvecklingsmöjligheter, att området ligger för avsides samt att närheten till reningsverket kan leda till luktproblem för de planerade verksamheterna.
Uulas arkitekter

Inga kommentarer: