söndag 15 januari 2012

Dérive

Aspedalen-Aspevallen, Lerum

Samråd om programförslaget har skett under perioden 2011-05-12--2011-06-23.

Illustration: Jesús Mateo/Marco Pusterla
Flygbild: Andreas Palmnäs


Programmets syfte är att diskutera förutsättningarna för en utveckling av Aspedalen och Aspevallen. En förändrad markanvändning föreslås med i huvudsak bostäder, men även verksamheter, handel och kontor mm i Aspedalen och på Aspevallen. Programmet föreslår att ett idrottsområde utvecklas vid Aspedalen. Förslaget lägger stor vikt vid att göra strandområdet vid Aspen tillgängligt i ett kontinuerligt stråk genom hela programområdet. Kulturmiljön vid Aludden föreslås ett bevarandeskydd i kommande planarbete.
Lerums Kommun

Inga kommentarer: