fredag 16 december 2011

Triangeln

Malmö

FOJAB arkitekter

Med b.l.a ett bostadshus på 18 våningar.

FOJAB arkitekter
FOJAB arkitekter
FOJAB arkitekter

FOJAB arkitekter
FOJAB arkitekter

FOJAB:
Projektet består av flera samverkande byggnader. I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar som kopplas samman med det befintliga Triangelns köpcentrum. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad, mot Rådmansgatan i väster, reser sig ett bostadshus i 18 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer. Bilparkering ligger under mark.

190 bostadslägenheter med mellan ett och sex rum och kök och ett kontorshus med ungefär 200 arbetsplatser kommer, tillsammans med två våningar handel och två våningar parkering, att fylla de totalt 63.000 kvadratmeter (bruttoarea) som beräknas vara färdigbyggda 2014.
 Fojab

Inga kommentarer: