torsdag 15 december 2011

Skeppsbron


Byggnadsnämnden vill utreda ett bevarandekrav på Merkurhuset, det vill säga om rivningsförbud för byggnaden ska införas. Stadsbyggnadskontoret planerar att kunna ställa ut ett bearbetat förslag för Skeppsbron under våren 2012 – där synpunkterna från samrådet arbetats in.
 Jag hoppas att Kinesiska Muren också bevaras.

Älvrummet

Inga kommentarer: