lördag 10 december 2011

Tingshuset

Örnsköldsvik

Den 19 december 2011 sa fullmäktige ja till bygget.

Wingårdhs Arkitektkontor.


Materialförslag. Glaserad keramik.

Fasaden kommer att bestå av glaserad högblank keramik. Färgerna har Wingårdh valt med Norrlands största konstnär, Bengt Lindström, som inspirationskälla.

Fotomontage, planritningar och situationsplan är framtagna och ligger till grund för pågående detaljplanarbete hos kommunen.

Bygglov beräknas vara klart i december 2011, detaljplanen beräknas vinna laga kraft under januari 2012 och byggstart i februari 2012. Fastigheten beräknas stå klar för inflyttning 1 juni 2013.

Fastigheten beräknas stå klar för inflyttning 1 april 2013.
Nybergs Fastigheter
Wingårdhs

Inga kommentarer: