fredag 9 december 2011

Kvarnholmen

Kalmar

Det vinnande förslaget för utveckling av norra Kvarnholmen

Skanska.


Nu har bedömningsgruppen tittat på alla inkommande förslag och utsett det vinnande förslaget Kyssen på Kärringlåret (Skanska, KF Göta och HSB).

Förslaget bygger på tre gestaltningsmässiga principer: gatustrukturen ändras och ny bostadsbebyggelse mot vattnet, befästningsmuren synliggörs och äldre kvartersindelning vid Gesällen bevaras.
Kalmar Kommun

Inga kommentarer: