söndag 11 december 2011

Höjdpunkten 2

Lund

Vinnande förslag av Krook & Tjäder


Beställare: Fastighets AB Briggen
Omfattning: Vinnande förslag
Plats: Lund
Status: Byggstart 2013

Området ligger där Lund möter det omgivande kulturlandskapet. Området är en av de första etapperna i en ny blandstad som skall växa fram. En stor del av förslaget är grundat i hur en stad möter det storslagna landskapet utanför på ett bra sätt. Skalan trappas därför stegvis ner från den stora skalan mot motorvägen tills du slutligen når de intima platserna inne i området. Området håller nu på att detaljplanläggas enligt förslaget.
 Krook & Tjäder

Inga kommentarer: