onsdag 7 september 2011

Magne

Umeå

På utställning 7/9 - 28/9 2011

Ett höghus i 12 våningar och en lägre del i tre våningar.

Arkitekt är Sweco


Enligt förslaget från Norrporten byggs ett höghus i 12 våningar och en lägre del i tre våningar. Byggnaderna planeras i direkt anslutning till Thulehuset. Befintliga byggnader föreslås byggas på med två våningar. Förslaget innebär ett tillskott på ca 13 500 m2 för kontor och handel samt ett tillskott på ca 600 m2 för bostäder. Förslaget innebär rivning av delar av den befintliga byggnaden vid Storgatan.

Sweco
Umeå

Inga kommentarer: