onsdag 7 september 2011

World Trade Center

Växjö

Byggnaden är 14 våningar hög.

Arkitekt är Tengbom2011 juni-aug, detaljplan för södra delen ställs ut till granskning
2011 hösten, detaljplan för södra delen av stationsområdet antas
2012, möjlig start för byggnation av bostäder och WTC på södra sidan
Tengbom
Växjö

Inga kommentarer: