torsdag 8 september 2011

World Village Of Women Sports

Malmö

Uppdatering: 22 november 2012, Kommunfullmäktige antog detaljplanen.

Planförslaget är på utställning 2011-08-09 — 2011-09-20

450 lägenheter, kontor, vård, högskola, förskola och komersiella lokaler.

Arkitekt är Bjarke Ingels Group BIG

Vy över projektet (från sydöst)
Vy från Edward Lindahlsgångens norra del
Vy över det centrala parkrummet
Vy från Regementsgatan
Vy från Carl-Gustafs väg
Vy Fågelbacksgatan från Carl-Gustafs väg
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra ett komplex av
byggnader med ett innehåll av forskning omkring kvinnlig idrott (World
Village Of Women Sports, WVOWS) bostäder, kontor, vård, högskola,
förskola och kommersiella lokaler. Planen möjliggör omkring 450 lägenheter.
BIG
Malmö Stad

Inga kommentarer: