tisdag 20 september 2011

Chalmers Tekniska Högskola - campusutveckling

Göteborg

Arkitektkontoret Juul Frosts förslag i ett parallellt arkitektuppdrag. Enligt Juul Frosts hemsida så är det inte avgjort vem som tog hem uppdraget.
JuulFrost

Inga kommentarer: