tisdag 20 september 2011

Kv Nils

Malmö

Planförslaget är på utställning 2011-08-31 — 2011-09-29.

Ca 100 lägenheter.

Arkitekt är Juul|FrostPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att göra det möjligt att i kvarteret Nils nordöstra hörn uppföra flerfamiljshus med ca 100 lägenheter. I husets bottenplan planeras verksamheter. Planen medger även förskola i gårdshuset. Parkering sker i ett helt eller delvis nedgrävt garage. Fastigheten är idag till stor del obebyggd. Fastighetens läge är mycket strategiskt vid en av huvudinfarterna till centrala Malmö och i nära anslutning till Värnhemstorget, Östra Förstadsgatan och Entré. Läget tillsammans med ambitionen för den blivande bostadsmiljön innebär att det ställs höga arkitektoniska krav. Detaljplanen har föregåtts av parallella uppdrag där Juul och Frost Arkitekter har fått i uppdrag att arbeta vidare med projektet. Planen möjliggör omkring 100 lägenheter.

Malmö Stad
Juul|Frost

Inga kommentarer: