torsdag 12 september 2013

Umeåbor påverkar utformningen av ny park

Umeå

NCC bygger om Rådhusparken och parken Lugn & ro, som byter namn till Årstidernas park och blir dubbelt så stor som idag. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren 2014. Den andra etappen i Årstidernas park 2015.

Vy av nya Rådhusparken, Illustration Ramböll

Mur ramar in Årstidernas park, Illustration Combine arkitekter


NCC:
Inför Umeås kulturhuvudstadsår 2014 bygger NCC om Rådhusparken och parken Lugn & ro, som byter namn till Årstidernas park och blir dubbelt så stor som idag. Strandgatan smalnas av för minskad trafik genom parkområdet. Umeå kommuns totala ordervärde är 53 MSEK.
– Vi har samlat in önskemål via medborgardialoger om vad Umeåborna skulle vilja ha på den grönyta som hittills kallats Lugn & ro mellan Rådhusgatan och Kyrkbron. De önskar bland annat en grön, lummig och avskild park där man kan koppla av och komma närmare vattnet, säger Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare i Umeå.
Genom att smala av Västra Strandgatan kommer parken, som numera heter Årstidernas park, bli 50 meter bred istället för dagens 15 meter, och dubbelt så stor som idag. Älvstranden skålas ur så det blir lättare att nå fram till vattenkanten. Temat i parken blir ”återbruk” och NCC återanvänder stenarna från den gamla hamnplanen, som låg här i hundra år och revs på 1990-talet.
– Vi bygger bort dagens sluttningar genom att dela in parken i två nivåer. Vi använder stenarna från den gamla kajen för att bygga en drygt hundra meter lång stenmur som skärmar av parken från vägen. På så vis återvänder en bit av Umeås kulturhistoria, säger Sam-Olov Sandström, NCC:s affärschef i Norrland.
Längs parkens mur bygger NCC vindskyddade bänkar. Årstidernas park färdigställs i två etapper, under 2014 och 2015. Inför andra etappen bjuds Umeåborna åter in för att bidra i planeringen av en lekpark, en utställningsträdgård och en vinterträdgård av snö.
NCC bygger också en bastion som sträcker sig 12 meter ut i Umeälven för att ge nya vyer, utsikt och närhet till vattnet. Bastionen markerar gränsen mellan Årstidernas park och Rådhusparken.
– Rådhusparken stramas upp för att få fram den ursprungliga tanken med en öppen axel och fri utsikt mot Umeälven. Umeås världskände trädgårdsarkitekt Ulf Nordfjell kommer att ge parken nya inslag ner mot älven med rena och tydliga linjer i material och växter samt en damm som förstärker närheten till älven, säger Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare i Umeå.
NCC:s arbete har börjat och beräknas vara klart sommaren 2014 och andra etappen i Årstidernas park 2015. Ordern för Årstidernas park är 35 MSEK och Rådhusparken drygt 18 MSEK, sammanlagt drygt 53 MSEK.
Pressmeddelande

Inga kommentarer: