måndag 12 augusti 2013

Irrblosset 1

Linköping

Tre byggnader i fyra till sex våningar för studentbostäder.

M5 Arkitektur.

M5 Arkitektur.Teknik- och samhällsbyggnadskontoret:
Planens bakgrund och syfte
Fastighetsägaren har önskemål om att utöka antalet studentbostäder inom den egna fastigheten. Gällande översiktsplan efterfrågar generellt förtätningar av Linköping där så är lämpligt. Även Linköpings universitet bedömer att ett ökat utbud av studentbostäder är ett viktigt konkurrensmedel för att knyta till sig studenter.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare byggnader för studentbostäder samt att slå fast vilka naturvärden inom fastigheten som behöver skyddas.

Inga kommentarer: