onsdag 21 augusti 2013

En åktur i Västlänken | Trafikverket

Göteborg


Trafikverket:
Västlänken blir en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten. De röda linjerna i filmen visar inom vilket utrymme Västlänken kan byggas. Arbetet med att placera tunneln inom det angivna utrymmet pågår och beräknas vara klart i december 2014 när den färdiga järnvägsplanen presenteras. Tunneln kommer alltså inte att uppta hela området inom de röda markeringarna

Inga kommentarer: