onsdag 28 augusti 2013

3000 Studentbostäder i Backa

Selma Lagerlöfs Torg, Göteborg

Keywe AB har tillsammans med Landsort Care 3 AB nyligen fått en markanvisning i Göteborg. Markanvisningen omfattar drygt 300 studentbostäder i kombination med en breddidrottshall.

Keywe ABKeywe AB:
Att bygga bra studentbostäder billigt är svårt säger Peter Rollfelt. Vi har i vårt koncept lyckats få ner kostnaderna till en acceptabel nivå. Just kombinationen breddidrott och studentbostäder är en mix som gynnar både de boende och de idrottande. På en och samma yta får vi plats med både breddidrottshallar (som vi kan bygga i två plan) och 300-500 bostäder till studenter eller ungdomar.

Inga kommentarer: