söndag 14 juli 2013

Villabacken

Oxelösund

Vilande plan väcks till liv.

I början av juli sa miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ja till att upprätta en ny detaljplan för området.

Ett detaljplaneprogram upprättades redan 2008 men planerna har sedan dess varit vilande. Oxelösunds hamn som tidigare var emot bostadsbebyggelse på platsen är inte längre motståndare till planerna.

Två 23-vånings punkthus på Villabacken.

Illustrationer från 2008 av Comarc Arkitekter

Comarc Arkitekter

Comarc Arkitekter

Oxelösunds Kommun
Comarc Arkitekter

Inga kommentarer: