lördag 29 juni 2013

Dalkarlen

Berget, Norrköping

Samråd 2013-06-25 - 2013-08-06

43 studentbostäder i bostadshus på sex våningar mot St. Persgatan och utmed Kvarngatan till hälften sju och till hälften fem våningar.

Arkitektgruppen GKAK

Skissförslag

Arkitektgruppen GKAK,

Vy Kvarngatan. Arkitektgruppen GKAK,

Vy St Persgatan. Arkitektgruppen GKAK,

Arkitektgruppen GKAK,


Stadsbyggnadskontoret:
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse. Avsikten är att uppföra studentbostäder med lokalyta i bottenplan. 
Medverkande
Detaljplanen är utarbetad av Martin Heidesjö, planarkitekt. I detaljplanens framtagande har medverkat Veronica Zetterberg, byggchef, Hyresbostäder i Norrköping AB, Lars Sandell, verksamhetsansvarig, Studentbo och Matilda Tyrholm Rehn, Arkitekt MSA, Arkitektgruppen GKAK
Norrköpings Kommun
GKAK
3D modell

Inga kommentarer: