tisdag 9 april 2013

Terminalen 1

Helsingborg

Granskning under tiden: 8 april - 3 maj 2013

Wihlborgs Fastigheter AB i samarbete med Tengbom

Skissförslag på ny bebyggelse som möjliggöres genom planförslaget

Perspektiv från Möllegrändsplatsen

Perspektiv från söder

Inifrån stationsbyggnaden, mot Kungstorget

Stadsbyggnadsförvaltningen:
SYFTE
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla Helsingborgs resecentrum, Knutpunkten, samt att möjliggöra för nya kontorslokaler i ett kollektivtrafiknära läge. Utvecklingen av reseanläggningen handlar bland annat om att renodla funktionerna och att tydliggöra reseanläggningens plats i staden. Utvecklingen relaterar också till den allmänna stadsutvecklingen av centrala Helsingborg med tillkommande exploatering och omstrukturering av stadsrum.
Helsingborgs Stad
Wihlborgs
Tengbom

Inga kommentarer: