tisdag 19 mars 2013

Tornet

Uppsala

Samråd till den 3 maj 2013

Cirka 180 lägenheter.

Hans Berndtsson Arkitektkontor.

(Illustration: Hans Berndtsson Arkitektkontor)

Exempel på bostäder med centrumverksamhet i bottenplan, perspektiv från sydväst. (Illustration: Hans Berndtsson Arkitektkontor)

Perspektiv sett från Svartbäcken, exempel på utformning av bebyggelsen. (Illustration: Hans Berndtsson Arkitektkontor)
Exempel på utformning av ny lokalgata i norr. Perspektiv från Portalgatan. (Illustration: Hans Berndtsson Arkitektkontor)

Illustrationsplan, ny bebyggelse illustrerad med lila, befintlig med ljusgrått. (Illustration: Hans Berndtsson Arkitektkontor)
Orienteringskarta, planområdet är markerat med röd prick.

Plan- och byggnadsnämnden:

PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder på mark som i nuläget är planerad för kontor och handel. Detaljplanen möjliggör nybyggnad av cirka 180 lägenheter fördelade på flerbostadshus i huvudsakligen 4-5 våningar, med ett hörn som uppgår till 6 våningar. Bostadshusen ska uppföras i sluten kvartersstruktur med parkering under mark. 
MEDVERKANDE I PROJEKTET
Detaljplanen har tagits fram av kontoret för samhällsutveckling i samarbete med andra kommunala förvaltningar samt Vasakronan Uppsala City AB, fastighetsägare och sökande. Hans Berndtsson Arkitektkontor har medverkat som den sökandes arkitekt. Situationsplan, illustrationer och solstudie har tagits fram av Hans Berndtsson Arkitektkontor. Bullerutredning och miljöteknisk utredning har utförts av Bjerking AB.
Uppsala

Inga kommentarer: