onsdag 13 februari 2013

Södra Rosendal

Uppsala

Vinst för Utopia arkitekter i Uppsala kommuns markanvisningstävling för Södra Rosendal. Uppdragsgivare är Byggvesta. Det vinnande förslaget innehåller ca 130 hyresrätter.

Från Vådsätravägen. Utopia arkitekter

Södra Rosendal: Utopia Arkitekter

"Vy från områdets inre torg med gemensamhetslokalen och fastighetsskötarens kontor i fonden."

"Gårdarna är små och intima med plats för odlingslotter och växthus"

Situationsplan


Tävlingsjuryn motivering:
 Det vinnande förslaget från ByggVesta, framtaget i samarbete med Utopia Arkitekter, för en diskussion om arki­tektur, stadsbyggnad och boende, och översätter detta idéinnehåll till en fysisk utformning med en särpräglad karaktär och god genomförbarhet.
Läs mer hos Utopia arkitekter.

Utopia arkitekter

1 kommentar:

Anonym sa...

Ser mycket bra ut! Påminner lite om Gamla studentstaden i Uppsala. Synd att det ska byggas så långt från centrum bara, det skulle byggas ett par liknande kvarter i Kungsängen som omväxling från all nyfunkis. Kunde dock få vara lite mer butikslokaler längs gatorna, allt utrymmer verkar inte utnyttjas.