fredag 15 februari 2013

Glasvassen

Södra Nyhamnen, Malmö

Kontorshus.

Illustration Tenjin Visual i Malmö, Skåne län. Jernhusen.

Illustration Tenjin Visual i Malmö, Skåne län

Illustration Tenjin Visual i Malmö, Skåne län


Illustration Tenjin Visual i Malmö, Skåne län


Illustration Tenjin Visual i Malmö, Skåne län


Tenjin Visual

Inga kommentarer: